Dane podstawowe
   Konta bankowe
   Statut Gminy Michałowo
   Regulamin Organizacyjny
   Komórki organizacyjne
   Przyjmowanie, załatwianie spraw, skarg i wniosków, udostępnianie dokumentów
   Jednostki organizacyjne
   Mienie
   Budżet
   Pomoc publiczna
   Informacje
   Zarz±dzenia Wójta
   Skład Rady Gminy
   Uchwały Rady Gminy
   Protokoły z sesji
   Składy Komisji
   Protokoły z posiedzeń
   Zamówienia publiczne
   Inwestycje
   Zawiadomienia o Sesji Rady Gminy
   Obwieszczenia
   Wybory
   Inne
   O¶wiadczenia maj±tkowe
   Strategie, plany, programy rozwoju gminy
   Rejestry i ewidencje
   Podatki i opłaty
   Formularze do pobrania
   Wykazy danych
   Lista sołtysów wsi
   Gminna Komisja Rozwi±zywania Problemów Alkoholowych
   Kontrole jednostek podległych
   Kontrole zewnętrzne
   Redakcja Biuletynu
   Instrukcja obsługi
   Statystyka odwiedzin, rejestr zmian


Administrator Biuletynu:
Joanna Stpiczyńska
Urz±d Gminy Michałowo
ul. W±ska 1, 16-050 Michałowo
tel. (85) 7131774,
fax. (85) 7131777

Wyszukaj w serwisie     STRONA GŁÓWNA      To jest stara strona BIP- od dnia 1.07.2008r. wszelkie dokumenty publikujemy pod nowym adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl


Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta CYFROWY URZˇD

DANE PODSTAWOWE

Herb Gminy Michałowo


Nazwa Gminy:   Gmina Michałowo
Lokalizacja Gminy:   powiat białostocki, województwo podlaskie
Rodzaj Gminy:   gmina wiejska
Kod pocztowy:   16-050
Ulica:   W±ska 1
Telefon, fax:   tel. 085 7131774, fax 085 7131777
Adres e-mail:   ugmich@michalowo.ug.gov.pl
NIP:   542-10-08-585
Regon:   000544869

WŁADZE GMINY


Marek Nazarko
Wójt Gminy

 

Mikołaj Worona
Przewodnicz±cy Rady Gminy

Jolanta Narolewska
p.o. Sekretarza Gminy

Małgorzata Golak
Skarbnik Gminy

 


Stronę najlepiej ogl±dać w rozdzielczo¶ci 1024x768 pikseli.
Strona była testowana na przegl±darkach Microsoft Internet Explorer 7.0, Mozilla Firefox 2.0.1, Opera 8.0.

do góry

Ostatnia aktualizacja podstrony: 25-06-2008 (zmiana Sekretarza Gminy)
Opiekun BIP UG Michałowo: / Publikator BIP UG Michałowo:
© Urz±d Gminy Michałowo 2003-2008